Juridiskā informācija

Serveriem.LV serveri un zīmols pieder Dmitrijam Golubevam, PVN reģistrā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam:

Vārds: Dmitrijs Golubevs
Reģistrācijas numurs: 18108312766
Epasts
: dmitrijs.golubevs@serveriem.lv
PVN reģistrācijas numurs
: LV18108312766
Valsts: Latvia

Banka: AS DNB Banka
SWIFT kods: RIKOLV2X

IBAN konts: LV26RIKO0001300337890 (LVL)
IBAN konts: LV04RIKO0002043196296 (USD)
IBAN konts: LV51RIKO0002220566546 (EUR)

Banka: Swedbank AS
SWIFT kods: HABALV22

IBAN konts: LV64HABA0551029955957 (MC)